Division of Chemistry Education
Research and Projects
 1. "Simülasyonlarla Desteklenen Kimya Laboratuvarı Uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, 2014
 2. "Ortaöğretim Öğrencilerinin Dershanedeki Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Görüşleri", BAP Araştırma Projesi, 2014
 3. "Süreç Odaklı Rehberli Sorgulayıcı Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Elektrokimya Konusundaki Kavramsal Anlamaları ve Özdüzenleyici Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi", BAP Araştırma Projesi, 2015
 4. "Öğretmenlerin Dershanelere Yönelik Görüşleri ve Mesleki Yetkinlikleri", BAP Araştırma Projesi, 2015
 5. "Organik Kimya Laboratuvar Uygulamalarının Öğrencilerin Tutum Algı ve Başarılarına Etkisi", BAP Araştırma Projesi, 2015
 6. "Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Asitler Bazlar Konusunu Anlamalarına ve Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonlarına Etkisi", BAP Araştırma Projesi, 2016
 7. "Organik Kimya Laboratuvarında Süreç Temelli Öğretim Modelinin Başarı ve Motivasyona Etkisinin Araştırılması" BAP Araştırma Projesi, 2016
 8. "Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirme Çalışması", BAP Araştırma Projesi, 2016
 9. "Öğretmen Eğitiminin Disiplinler Arası Öğretim Yönünden Değerlendirilmesi", BAP Araştırma Projesi, 2017
 10. "Öğretmen Eğitiminin Disiplinler Arası Öğretim Yönünden Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2017
 11. "İletkenlik kavramının öğretimi uygulamaları ve kavram yanılgılarının giderilmesi", BAP Araştırma Projesi, 2017
 12. "Kimya Öğretmen Adaylarının Kovalent ve İyonik Bağlar ile İlgili Zihinsel Modellerinin Araştırılması", BAP Diğer, 2017
 13. "Kimya Öğretmen Adaylarının Bilim Yazma Aracı Kullanarak Deneyler Tasarlamaları ve Uygulamalarının Çeşitli Değişkenlere Etkisi", BAP Diğer, SHD-2017-15186, Devam Ediyor