Division of Chemistry Education
Events
  • 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ulusal Eğitim Dernekleri Platformunun ortaklaşa düzenlediği “28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresine” Eş Başkan,  Kongre Danışma Kurulu ve Kongre Bilim Kuruluna Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri destek vermiştir.
  • 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında “6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi’ne” ev sahipliği yapıldı ve bu kapsamda  178  bilim insanı ağırlandı. Kongrede  2 panel, 1 konferans , 4 workshop , 100  sözlü  bildiri, 11  poster sunum gerçekleştirilmiştir.Kongre Başkanı, Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurula Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları destek vermiştir.
  • 4-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında  “International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST)”  Kongresine  ev sahipliği yapılmış ve  kongre Danışma Kuruluna Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri destek vermiştir.
  • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında; Özel Program ve Proje Uygulayan Okullar ile (Proje Okulları), Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin Matematik, Fizik, Biyoloji ve Kimya Alan Öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen “Proje Tabanlı Öğrenme Çalıştayı ve Atölye Çalışmaları” 27 Nisan-1 Mayıs 2018  ve 11-15 Kasım 2017 tarihlerinde  Antalya’da gerçekleşmiştir.  Prof. Dr. Ayhan Yılmaz,  Doç. Dr. Özge Özyalçın Oskay, Doç. Dr. Senar Temel, Dr. Şenol Şen, Dr. Sinem Dinçol Özgür bu çalıştaya akademik  destek vermişlerdir. Bu proje kapsamında yaklaşık 2000’e yakın okul müdürü ve  öğretmene eğitim verilmiştir.